บัญชีผู้ใช้ / การเข้าสู่ระบบ

การสมัครสมาชิก
สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง https://www.skooldio.com/register โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล และรหัสผ่าน เพื่อใช้เข้าสู่ระบบเรียน หรือท่านสามารถเข้าสู่ร...
Sun, 29 Aug, 2021 at 2:36 PM
การเปลี่ยนอีเมล
หากท่านสมัครสมาชิกด้วย e-mail และมีการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลได้ หากท่านสมัครสมาชิกด้วย Facebook Account ระบบจะแสดงข้อความเพื่อ...
Sun, 29 Aug, 2021 at 2:37 PM
ลืมรหัสผ่าน
1. เข้าไปที่เมนู ลืมรหัสผ่าน 2. กรอกอีเมลที่ได้สมัครสมาชิกในระบบ Skooldio ไว้ 3. ท่านจะได้รับอีเมล 1 ฉบับ เพื่อยืนยัน กดที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน 4. ต...
Tue, 10 Aug, 2021 at 12:55 PM
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
หากท่านทำการเข้าสู่ระบบแล้วพบข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ อีเมล/รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านอีกคร...
Sun, 29 Aug, 2021 at 2:41 PM
การรวม Account
การสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ Skooldio ด้วย E-mail และ Facebook จะถือว่าเป็นคนละ Account กัน ไม่สามารถรวมให้เป็น Account เดียวกันได้ หากต้องการความช่วยเหลือ ...
Sun, 29 Aug, 2021 at 2:43 PM
ไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก
อีเมลสำหรับยืนยันการสมัครสมาชิกจะได้รับเมื่อทำการสมัคร โดยอีเมลอาจไปอยู่ใน Spam Mail หรือ Junk Mail ได้ หากไม่พบอีเมลหรือต้องการความช่วยเหลือในการยืนยัน...
Sun, 29 Aug, 2021 at 2:44 PM
ปัญหาการเข้าสู่ระบบด้วย facebook
อัปเดต ณ วันที่ 23.09.2022 ขณะนี้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook ได้แล้ว ทีมพัฒนาขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อัปเดต ณ วันที่ 22.09.2022 ...
Fri, 23 Sep, 2022 at 2:03 PM