หากท่านสมัครสมาชิกด้วย e-mail และมีการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลได้


หากท่านสมัครสมาชิกด้วย Facebook Account ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันอีเมลปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับ Facebook Account ของท่าน โดยท่านสามารถแก้ไขอีเมลได้ 1 ครั้ง โดยสามารถแก้ไขอีเมลได้หลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook เป็นครั้งแรก หรือที่เมนู การตั้งค่า