การสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ Skooldio ด้วย E-mail และ Facebook จะถือว่าเป็นคนละ Account กัน ไม่สามารถรวมให้เป็น Account เดียวกันได้


หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ support@skooldio.com