หากท่านทำการเข้าสู่ระบบแล้วพบข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้


อีเมล/รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านอีกครั้ง ว่ามีการสะกดถูกต้องหรือไม่


โปรดทำการยืนยันอีเมลของคุณ

ตรวจสอบอีเมลสำหรับยืนยันการสมัครสมาชิกที่อีเมลของคุณ โดยอีเมลอาจไปอยู่ใน Spam Box หรือ Junk E-mail ได้


ไม่พบอีเมลนี้ในระบบ

ตรวจสอบอีเมลอีกครั้งว่าเป็นอีเมลที่สะกดถูกต้องและมีการใช้งานในระบบ Skooldio อยู่จริง หรือทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานในระบบได้ทาง www.skooldio.com/register


หากยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง support@skooldio.com