ใบประกาศนียบัตร

ชื่อ-นามสกุลที่แสดงใน Certificateไม่ถูกต้อง / ต้องการเปลี่ยนชื่อใน Certificate
ระบบจะใช้ชื่อและนามสกุลที่อยู่ในระบบเรียนในการออก Certificate ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าให้ใช้ชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องใน Profile อยู่เสมอ และเมื่อออก Cert...
Wed, 8 Dec, 2021 at 1:17 PM
รับ Certificate อย่างไร
เมื่อเรียนคอร์สออนไลน์จบ จะได้รับ Certificate of Completion ทันที โดยสามารถดูใบ Certificate ได้ทางอีเมลของท่าน หรือที่เมนูใบประกาศนียบัตรของฉัน ทาง https://...
Fri, 11 Mar, 2022 at 4:36 PM