ระบบจะใช้ชื่อและนามสกุลที่อยู่ในระบบเรียนในการออก Certificate ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าให้ใช้ชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องใน Profile อยู่เสมอ และเมื่อออก Certificate เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่อยู่ในใบประกาศนียบัตรได้


ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดของชื่อ-นามสกุล หรือต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของใบประกาศนียบัตร สามารถติดต่อทีมงาน Support ได้ทาง support@skooldio.com