เมื่อเรียนคอร์สออนไลน์จบ จะได้รับ Certificate of Completion ทันที โดยสามารถดูใบ Certificate ได้ทางอีเมลของท่าน หรือที่เมนูใบประกาศนียบัตรของฉัน ทาง https://www.skooldio.com/dashboard/my-certificates


โดยคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สจะมี Certificate ให้ทันทีเมื่อเรียนจบ ยกเว้นคอร์สที่เป็นคอร์สฟรีเท่านั้น