เวิร์กชอป

มี Certificate ให้หลังจากเข้าร่วมอบรมหรือไม่
เมื่อทุกท่านเรียน Virtual Workshop จบคอร์ส ทางเรามี Certificate เป็น Soft File ให้ค่ะ
Wed, 27 Oct, 2021 at 1:23 PM
เดินทางไป Skooldio Space อย่างไร
-
Tue, 29 Jun, 2021 at 6:27 PM
สามารถเลื่อนเข้าร่วมอบรมเวิร์กชอปได้หรือไม่
-
Tue, 29 Jun, 2021 at 6:28 PM
Virtual Workshop คืออะไร
สำหรับการเรียนแบบ Virtual Workshop เป็นการเรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom จากที่บ้านตามวันเวลาที่กำหนด  แต่ไม่ต้องกังวลว่าเรียนที่บ้าน จะได้รับประสบการณ์เหมือนนั่ง...
Wed, 27 Oct, 2021 at 1:27 PM
หลังจากเรียน Virtual Workshop แล้วสามารถดูย้อนหลังได้หรือไม่
-
Tue, 29 Jun, 2021 at 6:31 PM
สมัครเรียนเวิร์กชอปแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 5...
Wed, 27 Oct, 2021 at 1:29 PM