เมื่อทุกท่านเรียน Virtual Workshop จบคอร์ส ทางเรามี Certificate เป็น Soft File ให้ค่ะ