นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงิน คอร์สเรียนออนไลน์
ท่านสามารถทำเรื่องขอคืนเงินคอร์สเรียนออนไลน์ได้ หากท่านผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ แจ้งขอเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์ รับชมวิด...
Fri, 20 Jan, 2023 at 2:48 PM
การขอคืนเงิน เวิร์กชอป
กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 5...
Fri, 25 Jun, 2021 at 5:10 PM