ท่านสามารถทำเรื่องขอคืนเงินคอร์สเรียนออนไลน์ได้ หากท่านผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. แจ้งขอเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์
  2. รับชมวิดีโอไม่เกิน 10% ของวิดีโอทั้งหมดในคอร์สออนไลน์นั้น
  3. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้เรียนเอง
  4. ท่านยังไม่ได้รับของสมมาคุณจากคอร์สออนไลน์นั้น (กรณีที่คอร์สออนไลน์นั้นมีของสมนาคุณ)


เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากพบเจอกรณีดังต่อไปนี้

  • พบพฤติกรรมการเรียนผิดปกติ เช่น เรียนจนจบ 100% จำนวนหลายๆ ครั้ง หรือพบ device การเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการแชร์ account กันเรียนหลายคน
  • พบการขอคืนเงินหลักสูตรเดิมหลายครั้งจากผู้เรียนคนเดิม
  • พบพฤติกรรมที่อาจขัดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน


หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ support@skooldio.com