การซื้อคอร์สเรียนในนามบุคคลธรรมดา สามารถเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิต ไม่มีวันหมดอายุ


การซื้อคอร์สเรียนในนามนิติบุคคล (มีการออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท) สามารถเรียนได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน