หากพบปัญหาการเล่น video ไม่ได้ อาจจะเกิดจาก network หรือ device ที่ใช้เล่น vdo ขณะนั้น แนะนำให้ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่ ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ หรือแก้ไขเบื้องต้นโดยการตรวจสอบ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่ ว่าหากเปลี่ยนไปใช้ Web Browser อื่น สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่


หากท่านพบปัญหาเล่น video ไม่ได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเปลี่ยน device/network ติดต่อทีมงานได้ทาง support@skooldio.com