โดยปกติ หากท่านซื้อคอร์สออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ท่านจะสามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้ทันทีหลังจากชำระเงิน 

หากท่านตรวจสอบแล้วไม่พบว่าได้รับคอร์สเรียนหรือเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการชำระเงิน 

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง support@skooldio.com