ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดที่ท่านมีได้ที่หน้าคำสั่งซื้อ โดยกรอกรหัสส่วนลดที่ช่อง "โค้ดส่วนลด" และกดปุ่ม "ยืนยันโค้ด"หากรหัสส่วนลดดังกล่าวใช้งานได้ระบบจะคำนวณราคาใหม่หลังหักส่วนสดให้อัตโนมัติ


หากพบว่ารหัสส่วนลดใช้งานไม่ได้ อาจเกิดจาก

1. โค้ดดังกล่าวหมดอายุการใช้งานไปแล้ว

2. โค้ดดังกล่าวอาจใช้งานได้เฉพาะบางคอร์สเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับคอร์สที่กำลังชำระเงินได้

3. โค้ดดังกล่าวอาจจำกัดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำที่ 2 ที่นั่งขึ้นไป

4. โค้ดดังกล่าวอาจไม่รองรับรูปแบบการซื้อที่เลือกอยู่ (ในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล)


กรุณาตรวจสอบรหัสส่วนลดและเงื่อนไขการใช้งานรหัสส่วนลดอีกครั้ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง support@skooldio.com