สามารถตรวจสอบได้จากห้องเรียนของตนเอง หากบทไหนที่เรียนจบแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นที่หน้าบท

หากพบว่าบทไหนยังไม่มีเครื่องหมายถูกแสดงอยู่ แนะนำให้กดเรียน video บทนั้นจนจบอีกครั้ง หรือทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อก่อนไปบทถัดไป