1. สามารถสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ได้ผ่าน www.skooldio.com ที่ปุ่ม "สมัครเรียนเลย"2. เลือกรูปแบบการชำระเงิน

- บุคคลทั่วไป

- นิติบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ หรือใบกำกับภาษี


3. ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ


4. กรอกข้อมูลส่วนตัว


5. เลือกรูปแบบการชำระเงิน


6. หากเลือกการชำระเงินแบบบัตรเครดิต / บัตรเดบิต กรอกข้อมูลของบัตรเครดิต / บัตรเดบิต


7. สรุปยืนยันคำสั่งซื้อ กดปุ่มชำระเงินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ